Tuyển dụng

Cơ hội thăng tiến ở Viotrans

Trưởng phòng điều hành

VioTrans cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến hoạt động tại www.viotrans.vn. VioTrans được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại và đội ngũ điều hành chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ xe nhanh và tốt nhất cho khách hàng. Trong lộ trình phát triển của VioTrans, chúng tôi cần tuyển vị trí Trưởng phòng điều hành.

Chi tiết
Chuyên viên điều hành

Vio Trans cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến hoạt động tại www.viotrans.vn. Vio Trans được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại và đội ngũ điều hành chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ xe nhanh và tốt nhất cho khách hàng. Trong lộ trình phát triển của Vio Trans chúng tôi cần tuyển vị trí chuyên viên điều hành.

Chi tiết
Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Vio Trans cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến hoạt động tại www.viotrans.vn. Vio Trans được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại và đội ngũ điều hành chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ xe nhanh và tốt nhất cho khách hàng. Trong lộ trình phát triển của Vio Trans chúng tôi cần tuyển vị trí chuyên viên chăm sóc khách hàng.

Chi tiết

Đặt xe

Hành trình
Hình thức
Ngày giờ đi
Ngày giờ về